• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

  • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

  • รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) จำนวน 1 อัตรา คลิกที่นี่

  • บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์) ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่ 

  • บุคลากรสายวิชาการ (ครูผู้ช่วย / ครู) ยื่นขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ คลิกที่นี่

  • บุคลากรสายสนับสนุน ยื่นขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คลิกที่นี่

Personnel Division, Office of the University

295 Nakhon Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok, Thailand, 10300

Tel. +(66)2 244 5151,5152,5153.5156,5158,5159 Fax. +(66)2 244 5150

E-mail: personnel@dusit.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now