top of page
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศฯ กำหนดการประชุมชี้แจงสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

  • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

  • ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คลิกที่นี่

  • ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 คลิกที่นี่

  • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2563 คลิกที่นี่

bottom of page