พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ทางวิชาชีพ และความรู้ทางวิชาการของบุคลากร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
Thailand Digital Government Academy

ThaiMOOC : Lifelong learning space for all
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Thailand Cyber University Project
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

makro | HORECA ACADEMY

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

logo.4d44c1a84771 (1).png

KMITL Learning IntelligentX.

SET-LOGO.png

ร่วมแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ที่ท่านอยากแนะนำเพิ่มเติมกับเราได้ที่ personnel@dusit.ac.th

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now