เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ขั้นตอนและวิธีการลาออกผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2563
  • สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบลาออก 
  • WORD / PDF
  • แนวปฏิบัติการลาออกแบบเดิม
แบบฟอร์มอื่น ๆ
  • (N)แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลภายนอกที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บุคลากรปัจจุบันให้ดำเนินการผ่านระบบ e-Office เท่านั้นโดยไม่ต้องแนบแบบฟอร์มนี้) WORD / PDF
  • (N)แบบฟอร์มส่งมอบงาน WORD PDF
  • แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
เอกสารอื่น ๆ
แนวปฏิบัติ
  • แนวปฏิบัติการรับเอกสารคู่ฉบับสัญญาจ้างของบุคลากร PDF
 
แผนพัฒนาบุคลากร
 
สมรรถนะของบุคลากร / แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now