สำนักงานตรวจสอบภายในรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) 3 อัตรา

ภายใน 30 กันยายน 2562

Please reload

 แบบฟอร์มใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย WORD PDF
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย WORD PDF 

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now