แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย WORD PDF
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรแบบ RFID (บัตรแข็ง) WORD PDF
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรแบบชั่วคราว (สำหรับบุคลากรใหม่) WORD PDF
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร (อาจารย์พิเศษ) WORD PDF
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
  • สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now