• การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT
    ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] 
    (22/09/2563) 

 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

 

วีดิโอประกอบการอบรม (ออนไลน์ย้อนหลัง)

 

 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน 

 

วีดิโอประกอบการอบรม (ออนไลน์ย้อนหลัง)

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now