top of page
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

2566

แบบแสดงเจตจำนงในการเข้ารับการการทดสอบ สำหรับ 2565 คลิกที่นี่

เนื้อหาการทดสอบความรู้ การทดสอบทักษะ และการทดสอบเจตคติ สำหรับ 2566 (ไฟล์รวม คลิกที่นี่)

2565

 

เนื้อหาการทดสอบความรู้ การทดสอบทักษะ และการทดสอบเจตคติ สำหรับ 2565 (ไฟล์รวม คลิกที่นี่)

แบบแสดงเจตจำนงในการเข้ารับการการทดสอบ สำหรับ 2565 คลิกที่นี่

ผลการทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติ สายสนับสนุน สำหรับ 2565 - 2566

bottom of page