** เลื่อนการอบรม **

กำหนดการใหม่ จะแจ้งภายหลัง

** เลื่อนการอบรม **

กำหนดการใหม่ จะแจ้งภายหลัง

** เลื่อนการอบรม **

กำหนดการใหม่ จะแจ้งภายหลัง

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน"

วันที่ : 5 เมษายน 2564

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

(Team Code: oqxun8n)

หลักสูตร "Microsoft Teams ฟีเจอร์ใหม่

              กับการสอนยุคดิจิทัล"

วันที่ : 17 มีนาคม 2564

เวลา : 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204

(ชั้น 2) อาคาร 11 และผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

(Team Code: 2vhb2a5)

หลักสูตร Technology Based Learning iPhone/iPad
"การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NOTE"

วันที่ : 31 มีนาคม 2564

เวลา : 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204

(ชั้น 2) อาคาร 11

**รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 5220, 5226 (คุณน้ำ) **

คลิกภาพเพื่อขยาย

หลักสูตร "การสร้างรายงานสารสนเทศ

ด้วย Google Data Studio"

(อบรมออนไลน์ผ่าน Ms. Teams)

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น.

(Team Code: ss7gclf)

คลิกภาพเพื่อขยาย

หลักสูตร "รู้ทัน COVID-19 ป้องกันปลอดภัย ด้วยตัวเราเอง"

(อบรมออนไลน์

ผ่าน https://onlinecourse.dusit.ac.th/)

วันที่ ยังไม่ระบุ

เวลา ยังไม่ระบุ

คลิกภาพเพื่อขยาย

หลักสูตร "การใช้ Google Tools สนับสนุนการทำงานในยุคดิจิทัล"

(อบรมออนไลน์ผ่าน Ms. Teams)

รุ่นที่ 1 (11 กุมภาพันธ์ 2564 / 9.00-12.00)

บุคลากรสายสนับสนุน (Team Code: jredl33)

รุ่นที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2564 / 9.00-12.00)

บุคลากรสายวิชาการ (Team Code: t3lbapl)

คลิกภาพเพื่อขยาย

Banner-info.jpg

หลักสูตร "Infographic Online สำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

(อบรมออนไลน์ / บันทึกเทป)

กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.-17 ก.พ.64

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

กลุ่มที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. - 7 มี.ค.64

บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุน 

คลิกภาพเพื่อขยาย

Banner2.png

หลักสูตรการอบรม พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออนไลน์

(อบรมออนไลน์ SDU Online Course)

(ระยะเวลาอบรม วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2563)

คลิกภาพเพื่อขยาย

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now