ระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่

 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่

 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 1) คลิกที่นี่

 • เงื่อนไขการยกเว้นเอกสารประกอบการสอนหรือขยายระยะเวลาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คลิกที่นี่

 • เงื่อนไขการยกเว้นเอกสาร / การขยายเวลาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คลิกที่นี่

คำชี้แจงการทำสัญญาจ้างบุคลากร คลิกที่นี่

สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

-------------------------------------------------------------

เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน (สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย) 

 • ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไม่มีวาระ และสายสนับสนุน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 1 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 2 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 3 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 4 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 5 WORD / PDF

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now