การจ้างและการต่อสัญญาจ้าง

คำชี้แจงการทำสัญญาจ้างบุคลากร คลิกที่นี่

สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  • สายวิชาการ
  • สายสนับสนุน (สำนักงาน)
   • 1.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) คลิกที่นี่

   • 2.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) คลิกที่นี่

   • 3.พนม-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(นโยบายและแผน) คลิกที่นี่

   • 4.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ประชาสัมพันธ์) คลิกที่นี่

   • 5.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงินและบัญชี) คลิกที่นี่

   • 6.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) คลิกที่นี่

   • 7.พนม-เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ตรวจสอบภายใน) คลิกที่นี่

   • 8.พนม-นิติกร คลิกที่นี่

   • 9.พนม-วิศวกร คลิกที่นี่

   • 10.พนม-นักวิจัย คลิกที่นี่

   • 11.พนม-นักวิจัยผู้ช่วย คลิกที่นี่

   • 12.พนม-เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คลิกที่นี่

   • 13.พนม-เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ คลิกที่นี่ 

   • 14.พนม-นักการอาหาร(โภชนาการ) คลิกที่นี่

   • 15.พนม-นักการอาหาร(การอาหาร) คลิกที่นี่

   • 16.พนม-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) คลิกที่นี่

   • 17.พนม-สถาปนิก คลิกที่นี่

 • สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

-------------------------------------------------------------

เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน (สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย) 

 • ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไม่มีวาระ และสายสนับสนุน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 1 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 2 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 3 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 4 WORD / PDF

 • เอกสารหมายเลข 5 WORD / PDF

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now